Zábava a vzdelanie

Dievčatá môžu rozvíjať svoju kreativitu prostredníctvom výtvarných činností, varenia a pohybových aktivít. Každé stretnutie je zamerané na jednu konkrétnu aktivitu, počas ktorej sú dievčatá vedené nielen k osvojeniu si určitej zručnosti, ale i k formovaniu vlastnej osobnosti.

Icon

Formácia

So súhlasom rodičov ponúkame aj kresťanskú formáciu v súlade s pravdami katolíckej viery. Súčasťou programu je prednáška o cnostiach alebo hlbšie vysvetlenie nejakej časti liturgického roka, či katechéza. Dievčatá, ktoré sa chcú pripravovať na 1.sväté prijímanie, budú mať v tomto čase osobitnú katechézu.

Icon

Spolupráca s rodičmi

Spolupráca rodičov je pre činnosť klubu nevyhnutná. Uskutočňuje sa vďaka pravidelnému kontaktu s vedúcimi klubu - tútorkami, a prostredníctvom účasti rodičov na niektorých aktivitách klubu. Pre maminky sa konajú praktické prednášky z oblasti rodinného života, výchovy a vedenia domácnosti.

Icon
Dievčenský klub Ister

Čo vám ponúkame?

Klub Ister ponúka dievčatám od 9 do 13 rokov pravidelný formačno-zábavný program založený na kresťanských hodnotách. Stretávame sa raz za týždeň, organizujeme výlety, prespávačky a letný tábor. Dievčatá tak strávia kvalitný čas so svojimi kamarátkami počas ktorého majú priestor osobnostne rásť a rozvíjať sa.

Prihláška

Školské povinnosti

Čas a priestor na domáce úlohy a učenie - hneď po škole, až do začiatku klubu, s pomocou a dohľadom študentiek bývajúcich v Isteri.

Rozvoj

Všestranný a harmonický rozvoj detskej osobnosti.

Osobnostný rast

Premyslené, dobre pripravené a zábavné aktivity, pri ktorých dievčatá nadobúdajú nové zručnosti, ale tiež rastú v dôležitých pozitívnych ľudských vlastnostiach.

Osobný prístup

Pravidelný tutoring (osobné vedenie) a s ním spojený individuálny prístup formovanej tutorky (vedúcej).

Thumb
 • 5
  Klubov
 • 100
  %
  Spokojnosť rodičov
 • 25
  ročná história

Vyberte si klub:

Bratislava

Každý štvrtok od 15:00-18:00

Súbežne prebiehajú 2 kluby, dievčatá sú rozdelené podľa veku a tak si nájdu kamarátky medzi rovesníčkami.

KVC-Ister, Lazaretská 33,
4. poschodie

kontakt: Meno, Telef., Mail?

Prihláška

Nitra

Každú druhú sobotu od 10:00 – 12:00

v rodine – viac info po prihlásení

kontakt: Meno, Telef., Mail?

Prihláška

Nová Dubnica nad Váhom

Každú stredu
od 16:00 – 17:30

budova saleziánskeho centra pri kostole, potom možnosť zostať na sv.omšu o 18:00

kontakt: Meno, Telef., Mail?

Prihláška

Ako zvykne klub prebiehať?

Štúdium, prednáška, olovrant, aktivita, upratovanie, koniec.

Pre koho je klub určený?

Klub Ister je určený pre dievčatá od 9-13 rokov.

GALÉRIA

Fotky z našich klubov

Shape
Prihláste sa!

Vyplnením formulára sa môžete prihlásiť